Make your own free website on Tripod.com

doichienbinh.jpg

CAU CHUYEN O. CUU HOI TNCT.
DANH NGON - LOI HAY Y DEP
TIM HIEU QUOC CA - QUOC KY
DOI DIEU VE TAP SAN DONG TIEN
CHAO MUNG WEB DIEN DAN DT
CHUYEN TINH DONG TIEN
DAI HOI 18 - 2009 - SLIDESHOW
SLIDE SHOW GIA DINH DONG TIEN
GIA DINH DONG TIEN TX
TRANG NHAC DONG TIEN
TRANG NHAC DONG TIEN
TRANG NHAC GIANG SINH
LINKS : NHO SAIGON
DIEN DAN AI HUU NINH THUAN
MINH CHAU SOI BIEN

 

Đôi điều suy nghĩ về :

TẬP SAN ĐỒNG TIẾN

Đồng Tiến Phan Quang Mười.                                                      

 

Nói đến Tập San Đồng Tiến là phải nói đến Cố Hội Trưởng Tống Văn Khánh. Trong nhiệm kỳ 3 năm kể từ năm 2000-2003, từ một Bản Tin mỗi tam cá nguyệt anh Khánh đă cải tiến thành một Tập San Đồng Tiến và được phát hành đều đặn vào ngày đầu của mỗi tam cá nguyệt từ số 25 cho đến số 35 trong suốt nhiệm kỳ của anh; mặc dầu anh Khánh đă qua đời trước năm cuối của nhiệm kỳ nhưng được Đồng Tiến Diệp Phiêu Xử Lư Thường Vụ và Tập San Đồng Tiến vẫn phát hành đều cho đến khi bàn giao lại cho tân hội trưởng Trần Quang Huế vào đầu năm 2003. Điều người viết muốn nói là khi anh Khánh nhận chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2000-2003 th́ được anh cưụ Hội Trưởng Trần Quang Huế bàn giao số tiền tồn quỷ của Hội là khỏang dưới $6,000.00 (nhớ không lầm là năm ngàn sáu trăm mấy chục đồng th́ phải). Với số tiền nầy, nếu anh Khánh chỉ dùng duy nhứt cho việc phát hành Tập San Đồng Tiến th́ thử hỏi có đủ phát hành mỗi tam cá nguyệt một Tập San để gởi đến tay các bạn Đồng tiến không?... Điều đáng nói và rất đáng cho anh em Đồng Tiến chúng ta ngưỡng mộ và vô cùng trân quư tinh thần phục vụ Đồng Tiến vô vụ lợi của anh Khánh thật vô bờ bến.  

 

Từ số tiền chưa đầy $6,000.00 khi nhận bàn giao nơi anh Huế năm 2000, anh Khánh đă t́m đủ mọi cách, mọi nguồn tài trợ để phát hành từ Bản Tin biến thành Tập San Đồng Tiến hằng tam cá nguyệt mà hầu như không hề xử dụng đến số tiền quỷ khi nhận bàn giao. Chẳng những thế, anh c̣n chi tiêu rất tiết kiệm, dành dụm cho quỷ của Hội đươc gia tăng gấp đôi từ dưới sáu ngàn (mới nhận bàn giao) tăng lên trên $12,000.00 khi bàn giao lại cho tân hội trưởng Trần Quang Huế trong nhiệm kỳ 2003-2006.

 

Tuy nhiên, cho đến nay người viết được biết th́ số tiền tồn quỷ của Hội chẳng những không được gia tăng thêm nữa mà càng ngày càng thâm thũng (khi anh Huế bàn giao lại cho anh Dư chỉ c̣n có $9,085.00, xin xem báo cáo tài chánh thu chi của Hội trong Tập San số 43) và trên đà nầy chắc chắn đến khi anh DƯ bàn giao lại cho nhiệm kỳ Hội Trưởng 2009-2012 th́ có lẽ tiền quỷ của Hội lại càng đi xuống thê thảm hơn.

 

Trước viễn ảnh tiền quỷ càng ngày càng thâm thũng, và Ban Chấp Hành Hội đương nhiệm không t́m được nguồn tài trợ cho việc phát hành Tập San Đồng Tiến nên trong kỳ đại hội truyền thống lần thứ 16 BCH Hội đă đưa ra đề nghị là chỉ phát hành Tập San Đồng Tiến vào cuối năm 1 lần (vào kỳ đại hội hằng năm) mà thôi; đồng thời cũng quyết định dẹp bỏ website Đồng Tiến do người viết đứng tên (từ “năm 2004” thời hội trưởng Trần Quang Huế cho đến ngày đại hội) mà thực sự website nầy không phải là của Hội. V́ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Đồng Tiến chưa hề đứng tên làm chủ một website nào trên mạng internet cả. Như vậy BCH Hội quyết định dẹp bỏ cái website mà BCH Hội chưa hế có (đứng tên thiết lập), thật là điều mà mọi người không thể nào hiểu được. Hơn nữa, website nầy đă vấp phải những lỗi lầm ǵ và đă làm nguy hại những ǵ cho Hội Ái Hữu Đồng Tiến (không thấy BCH Hội nêu ra) mà phải dẹp bỏ. Người viết nhận thấy cả hai quyết định nói trên (do BCH Hội đề nghị trước đại hội 16) đă kéo Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Khóa 11/Đồng Tiến trở về lại thiên niên kỷ 20 (trước nhiệm kỳ của Cố Hội Trưởng Tống Văn Khánh) thật đáng buồn và đáng tiếc thay!

Người viết không được hân hạnh tham dự buổi họp tiền đại hội 16 (v́ thời giờ trùng hợp với ngày lễ Đại Tường của bà xă người viết tại chùa Bảo Quang) nên cũng không có tiếng nói góp ư trong cả hai vấn đề nêu trên; mà chỉ nghe các bạn Đồng Tiến tham dự tiền đại hội tường thuật lại mà thôi (Nay th́ người viết đă nhận được biên bản của Hội Trưởng và Tổng Thư Kư làm tại San Jose ngày 29-10-07 xác nhận; như vậy người viết trộm nghĩ là biên bản nầy không được đọc lại cho tất cả tham dự viên nghe trước khi kết thúc đại hội). Trước đó, người viết cũng đă nhờ Đồng Tiến Trần Duy Ḥe tŕnh bày hai vấn đề nầy trước buổi họp tiền đại hôi; nhưng phút chót th́ ĐT Ḥe lại phải bận làm chủ tế lễ rước Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo về đền thờ Hùng Vương Hăi Ngoại, nên ĐT Ḥe cũng không hiện diện được trong buổi tiền đại hội để tŕnh bày hai vấn đề nêu trên thật là đáng tiếc thay!

 

Đành rằng chúng ta đều ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng không phải v́ thế mà chúng ta cố t́nh không chịu học hỏi, t́m hiểu để hội nhập vào thời đại thông tin toàn cầu ngày nay. Các bạn Đồng Tiến chúng ta, nếu muốn cho được khỏe mạnh và có một tinh thần minh mẫn th́ cần phải luyện tập thể dục thường xuyên và vận dụng trí óc vào việc t́m ṭi học hỏi những điều mới lạ vừa mới được phát minh trên toàn cầu ngỏ hầu tránh cho đầu óc của ḿnh không bị xơ cứng và lú lẫn; đó là điều mà mọi người lớn tuổi sống trên đời này đều mong muốn chứ không riêng ǵ Đồng Tiến chúng ta.

 

Hiện nay trên đất Mỹ không có nhà nào mà không có computer kết nối internet toàn cấu. Giă như Đồng Tiến chúng ta chưa biết (chứ không thể nói là không biết, bởi v́ không biết th́ không thể nào là cựu sĩ quan khóa 11 Đồng Tiến được) xử dụng computer th́ quư bạn nầy đều có thể nhờ con, nhờ cháu, mở cho ḿnh một họp thư (e-mail box) trên internet và hằng ngày hoặc vài ba ngày nhờ con, cháu, mở ra cho ḿnh xem trên màn ảnh computer hoặc là print (in) ra cho ḿnh đọc. Lần hồi học hỏi được nơi con cháu, khi đó ḿnh tự làm lấy mà không cần sự hổ trợ của con cháu nữa. Giải pháp nầy ĐT Trần Duy Ḥe đă xữ dụng mấy năm trước đây; nhưng bây giờ th́ ĐT Trần Duy Ḥe đă quá rành xữ dụng computer rồi và ĐT Ḥe đă thường xuyên vào mạng internet để xem những cái ǵ hay ho hoặc mới lạ liền lấy xuống(download) rồi gởi (send) cho tất cả các bạn Đồng Tiến và thân hữu mà ĐT Ḥe có địa chỉ e-mail để cùng nhau chia sẻ với nhau.

 

Ngoài ra, người viết thiết nghĩ là việc ưu tiên nhất của BCH Hội hiện nay cần phải làm là phải phục hồi ngay tánh cách pháp lư của Hội Ái Hữu Đồng Tiến là Hội Bất Vụ Lợi mà cố Hội Trưởng Tống Văn Khách đă thiết lập. Việc nầy đă để trôi qua suốt 3 năm do ĐT Trần Quang Huế làm Hội Trưởng;  và hơn một năm nay đến BCH Hội đương nhiệm cũng lờ luôn không thấy đề cập đến. Nếu Hội Ái Hữu Đồng Tiến đă không c̣n tánh cách pháp nhân th́ không nên thu tiên niên liễm của các hội viên nữa, v́ thu gôm một số tiên hàng chục ngàn đồng mà giao cho một cá nhân giữ khơi khơi như vậy là vi phạm pháp luật của nước Mỹ.

 

Kết luận, trên đây chỉ là những ḍng cảm nghĩ của người viết. Người xưa có nói: thuốc đắng đă tật, lời thật mất ḷng, v́ tương lai của Hội Ái Hữu Đồng Tiến nên người viết thấy sao nói vậy, nghĩ sao viết vậy; nếu có điều ǵ không vừa ư với bất cứ cá nhân Đồng Tiến nào th́ người viết thành thật xin lỗi vậy.

 

Santa Ana, ngày 09-01-2008

 

(Xin đọc thêm bài viết 'Chào mừng Website Đồng  Tiến của Biển Chu")

      ______________________